CONVENTION PLUS Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 287 lok. 9,
02-730 Warszawa
tel.: 604 998 418;
info@conventionplus.pl
KRS: 0001055526;
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Katarzyna Polakowska-Łyś

Dyrektor Działu Kongresowego
+48 604 998 418
katarzyna.polakowska@conventionplus.pl

Agata Krych - Trojanowska

Zastępca dyrektora
+48 606 931 288
agata.krych@conventionplus.pl